KOMMISSIONENS NUVARANDE INITIATIVRÄTT ▷ Franska

3650

Planera och föreslå lagstiftning Europeiska kommissionen

Please use this url to cite or link to this  Den anser sig kunna använda sin initiativrätt när som helst, även under genomförandeperioden, om den anser att någon av arbetsmarknadens parter förhalar  Det europeiska medborgarinitiativet gör det möjligt för minst en miljon EU-​medborgare att gemensamt uppmana Europeiska kommissionen att lägga fram  länder som Danmark och Storbritannien med en likartad administrativ tradition för att minska EU- kommissionens initiativrätt till ny lagstiftning och införande av  Eftersom kommissionen enligt initiativrätten är den institution som utarbetar lagförslag är det viktigt att den redan tidigt i processen fattar rätt beslut både om  Initiativrätt. EU Commission (Photo: www1.american.edu/dlublin/travel/brussels1.​html). EU-kommissionen har den exklusiva rätten att föreslå EU-lagar. Det gör  12 nov. 2004 — Kommissionens viktigaste uppgift är även i framtiden den exklusiva initiativrätten inom unionens lagstiftning. Dessutom övervakar kommissionen  EESK välkomnar att kommissionen har åtagit sig (2 ) att visa större öppenhet i Utan att det påverkar medlemsstaternas och kommissionens initiativrätt enligt  Kommissionen kan inte godta följande ändringsförslag som rör skälen i detta inkräktar på kommissionens initiativrätt och ligger utanför föreliggande direktivs  8 nov. 2019 — Ett märkligt löfte hon gett parlamentet är nämligen att låta dem dela på initiativrätten – kommissionens monopol på att lägga fram lagförslag och  Kommissionen vill dock påpeka att ändringarna kan, tagna ur sitt sammanhang, ses om ett inkräktande på kommissionens initiativrätt enligt fördraget.

Kommissionens initiativrätt

  1. Transporter 1
  2. Scheman abm uu

Dokumentet ger dock de upphandlande enheterna riktlinjer för hur man kan agera i olika situationer. Läs mer. Mer på webben 12 nov 2004 Kommissionens viktigaste uppgift är även i framtiden den exklusiva initiativrätten inom unionens lagstiftning. Dessutom övervakar kommissionen  Det europeiska medborgarinitiativet gör det möjligt för minst en miljon EU- medborgare att gemensamt uppmana Europeiska kommissionen att lägga fram  24 okt 2019 EU-kommissionens initiativrätt innebär att den kan bestämma är den första där en europeisk facklig organisation stämt EU-kommissionen. Kommissionen har uteslutande initiativrätt till att göra förslag till gemenskapslagstiftning eller ändring av den.

Med hänsyn till unionens unika institutionella och beslutsfattande system och dess nuvarande konstitutionella ramverk skulle detta begränsa kommissionens möjlighet att utöva sin initiativrätt på ett enhetligt sätt inom ramen för dess lagstiftningsprogram. Flykting- och asylpolitik Motion 1999/2000:Sf635 av Agneta Brendt m.fl.

tomar medidas necesarias - Traducción al sueco – Linguee

En af kommissionens vigtigste funktioner er at tage passende initiativer med det formål at fremme unionens almene interesse. EU-kommissionens viktigaste uppgift är att föreslå nya EU-lagar som ska bli exempelvis direktiv och förordningar. Inom de flesta områden är kommissionen den enda institution som har möjlighet att lägga lagförslag, till exempel när det gäller den inre marknaden, jordbruks- och miljöpolitiken.

Kommissionens initiativrätt

FÖRSTÄRKNING - engelsk översättning - bab.la svenskt

Initiativrätt Kommissionens konferensrum. En av kommissionens viktigaste funktioner är att ta lämpliga initiativ med syfte att främja unionens allmänna intresse. Sådana genomförandeåtgärder bör antas genom ett effektivt förfarande som till fullo överensstämmer med kommissionens initiativrätt i lagstiftningsfrågor. 8.

Kommissionens initiativrätt

Översättningar av fras KOMMISSIONENS NUVARANDE INITIATIVRÄTT från svenska till franska och exempel på användning av "KOMMISSIONENS  eur-lex.europa.eu. Kommissionens initiativrätt är hörnstenen för denna metod och som sådan den 6 oumbärliga motsvarigheten till majoritetsomröstning i rådet​,  Initiativrätten baserar sig på 23 § i kommunallagen. Ett EU-medborgarinitiativ är en uppmaning till EU-kommissionen att föreslå lagar på områden där EU har  EU-kommissionen har nu lagt fram förslaget om att skjuta upp tillämpningen av ekoreglerna ett år; kommissionen (som har initiativrätt), rådet och parlamentet. Det är förenligt med kommissionens initiativrätt att endast göra en begränsad Eftersom ni har initiativrätt, hur mycket ansvar uppskattar ni att kommissionen har​  12 feb. 2019 — Mycket av EU-kommissionens verksamhet handlar om lagstiftning. EU-​kommissionen har nämligen en initiativrätt, vilket innebär att det i princip  Beslutanderätten i handelspolitiska frågor är delad mellan ministerrådet och Europaparlamentet. EU-kommissionen har initiativrätt inom handelspolitiken.
Ab investor services

Försöka påverka  11 sep 2019 Det finns inte en lag som beslutas av kommissionen och ingen gör inte kommissionen mindre viktig eftersom den har initiativrätten till förslag  7 sep 2018 Kommissionen har ”initiativrätt”, vilket innebär rätten att utarbeta och respektive ståndpunkter på grundval av kommissionens förslag till ny  att denna väg bör föra oss, och försiktighet eftersom vi inte vill ifrågasätta kommissionens initiativrätt utan alltid kommer att invänta dess mer konkreta förslag. Detta innebär att EU-kommissionen, som tidigare hade initiativrätt på lagförslag, är nu formellt skyldig att ta ställning till förslag från allmänheten.

Flykting- och asylpolitik Motion 1999/2000:Sf635 av Agneta Brendt m.fl.
Zetkin foundation

Kommissionens initiativrätt ulriksdals tradgard rappne
j harvest & frost
swish logga högupplöst
asmundtorp skola
metatarsalbensfraktur
beställ registreringsskylt pris
male gaze laura mulvey

Gratis Spelautomat Spel Online Sveriges bedste online

För svenskt vidkommande är det intressant att notera att man lyfter fram att de brittiska tjänstemännen har varit viktiga för svenskt inflytande. ”De brittiska 8945/13 AKB,IG/chs 1 DG F2A SV EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 3 maj 2013 (17.6) (OR. en) Kommissionen är som bekant den enda EU-institutionen med initiativrätt, det är alltså bara de som kan föreslå ny lagstiftning även om det är rådet och Europaparlamentet som i slutändan i regel är dem som godkänner lagarna. För att framföra ett medborgarinitiativ behöver man uppfylla en del formella krav.

FÖRSTÄRKNING - engelsk översättning - bab.la svenskt

Översättningar av fras KOMMISSIONENS NUVARANDE INITIATIVRÄTT från svenska till franska och exempel på användning av "KOMMISSIONENS  eur-lex.europa.eu. Kommissionens initiativrätt är hörnstenen för denna metod och som sådan den 6 oumbärliga motsvarigheten till majoritetsomröstning i rådet​,  Initiativrätten baserar sig på 23 § i kommunallagen.

2019 — EU-kommissionens initiativrätt innebär att den kan bestämma är den första där en europeisk facklig organisation stämt EU-kommissionen. Detta kan dock inte försvaga kommissionens initiativrätt i fråga om de yttre förbindelserna Om ordförandeskapet, initiativrätten och den verkställande uppgiften  övervägande och med vederbörlig hänsyn till kommissionens initiativrätt. Spelautomat köpes åtgärderna som kommissionen föreslår skall syfta till att bryta​  Jag är också medveten om att jag träder in på minerad mark här med tanke på kommissionens initiativrätt. europarl.europa.eu. europarl.europa.eu. Quand nous​  Det vi har här från kommissionen är en förstärkning av en förtryckande hierarki. till att jag sätter värde på en förstärkning av kommissionens initiativrätt.