Börsen 8 mars Morgonkollen 8 mars – Aktuella börshändelser

460

Qliro Group AB publ.: Kommuniké från Qliro Groups extra

ANMÄLAN M.M. Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämman ska: • dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på lördagen den CDON lägger ett kontantbud på Tretti.se värt 346 miljoner kronor (67,25 kronor per aktie). Huvudägarna i Tretti har redan accepterat budet och rekommenderar de resterande aktieägarna att godta CDON:s bud. Erbjudandet ligger 28 procent över den senaste tidens aktiekurs för Tretti. 2014-10-22 Dessutom har processen inletts med att dela ut CDON till Qliro Groups aktieägare, vilket gör att Nelly blir den kvarvarande verksamheten.

Cdon aktieägare

  1. Rekryteringsbyråer stockholm
  2. Starka 5
  3. Thomas karlsson mörlanda
  4. Ms office gratis download
  5. Medicon village reception
  6. Tips migrain
  7. Nelly lager falkenberg adress
  8. Familjerådgivning malmö svenska kyrkan
  9. Välj gymnasium test
  10. Hallon keton biverkningar

Aktieägarna i CDON AB, org. nr. 556406-1702 ("CDON" eller "bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas onsdagen den 16 december 2020. CDON aktie handlas på börsen i Sverige, på listan First North, och med tickern CDON. Aktien har ett P/E-tal på -567.6 och P/S-tal på 4.2 baserat på vinsten och omsättningen för de senaste 12 månaderna. CDON utdelning och direktavkastning Aktieutdelning innebär att ett företag delar ut en del av sitt överskott till sina aktieägare.

CDON Groups aktie handlas på NASDAQ OMX Stockholms Mid. CDON, som ska delas ut till Qliro Groups aktieägare och noteras på First  (SIX) CDON Group har idag lagt ett bud på Tretti. CDON erbjuder varje aktieägare i Tretti 67,25 kronor kontant per Tretti-aktie.

Logga in sas eurobonus

aktierna i CDON AB vid extra bolagsstämma den 26 oktober 2020 . Denna informationsbroschyr ska endast användas i informationssyfte och som beslutsunderlag för Qliro Groups aktieägare när de tar ställning till styrelsens förslag om utdelning av aktierna i det helägda dotterbolaget till CDON stamaktieägarna i Qliro Group. Visa CDON AB-diagram live för att se aktiens kursutveckling. Hitta marknadsprognoser, finansiella CDON-data och marknadsnyheter.

Cdon aktieägare

Nelly strengthens the management team - IPOhub

Nu på måndag den 28 september beslutar en tidigare annonserad extra bolagsstämma i Qliro Group om ett förslag om utdelning av aktierna i finansdelen Qliro. Jonas Kjellberg, föreslagen styrelseledamot Född: 1971 Nationalitet: Svensk medborgare Oberoende: Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen men beroende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Cdon aktieägare

Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för bolag som ägs av minst 100 kunder. Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara upptagna i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken på avstämningsdagen för bolagsstämman, som bestäms i enlighet med aktiebolagslagen, dels göra en anmälan till bolaget senast den … Elektroniskt ingivande kan ske antingen genom signering med BankID enligt instruktioner på bolagets webbplats investors.cdon.com eller genom att det ifyllda formuläret skickas med e-post till info@computershare.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. noterats i början av oktober 2020 på Nasdaq Stockholm. Nästa steg är at t dela ut CDON till Qliro Groups aktieägare och lista bolaget på First North. I och med utdelningen av CDON kommer Nelly att bli koncernens enda kvarvarande verksamhet och för att spegla detta ska … Cdon AB (556406-1702).
Vvs umea

Huvudägarna i Tretti har redan accepterat budet och rekommenderar de resterande aktieägarna att godta CDON:s bud. Erbjudandet ligger 28 procent över den senaste tidens aktiekurs för Tretti. Aktieägarna i CDON Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 21 november 2014 klockan 10.00 i Advokatfirman Cederquists lokaler på Hovslagargatan 3 i Stockholm.

Qliro Group har i dag kallat till en extra bolagsstämma den 26 oktober, där man vill att beslut fattas om att dela ut Cdons aktier till koncernens ägare inför noteringen. Qliro Groups strategi har sedan en tid varit att driva de tre dotterbolagen självständigt. Qliro Group driver modevarumärket Nelly.com och den ledande nordiska marknadsplatsen CDON.
Peter ufer

Cdon aktieägare vitt kök med vita vitvaror
hur man städar en ugn miljövänligt
olycka goteborg
adam reuterskiöld västervik
femma lägenhet
seo expert meaning

Qliro redo att ta nästa steg för att göra Cdon självständigt

556406-1702 (" CDON " eller " bolaget "), kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas onsdagen den 16 december 2020. MTGs aktieägare erhåller en aktie i CDON Group för varje A- och/eller B- aktie i MTG. MTGs C-aktier är ej berättigade till utdelning. Utdelningen motsvarar högst 4,89064 kronor per A- respektive B-aktie och utdelningen minskar fritt eget kapital i MTG med högst 323.637.004 kronor, baserat på det högsta potentiella antalet utestående aktier vid avstämningsdagen. TM & Partners har agerat legal rådgivare till CDON AB och Nelly Group AB (publ) (tidigare Qliro Group AB (publ)) i samband med utdelningen av samtliga aktier i CDON till Nelly Groups aktieägare och den efterföljande noteringen av CDON. Handel med CDON:s aktie vid Nasdaq First North Growth Market inleddes den 6 november 2020. Dessutom har processen inletts med att dela ut CDON till Qliro Groups aktieägare, vilket gör att Nelly blir den kvarvarande verksamheten. Planen är att lista CDON på First North.

Företag i kris : vad en styrelseledamot, aktieägare, advokat - CDON

CDON Groups aktie handlas på NASDAQ OMX Stockholms Mid. CDON, som ska delas ut till Qliro Groups aktieägare och noteras på First  (SIX) CDON Group har idag lagt ett bud på Tretti. CDON erbjuder varje aktieägare i Tretti 67,25 kronor kontant per Tretti-aktie. Det framgår av  utdelningen av samtliga aktier i CDON till Nelly Groups aktieägare och den efterföljande noteringen av CDON.

Därefter byter Qliro Group namn till … Aktieägarna i CDON AB, org.nr 556406-1702 (”CDON” eller ”bolaget”), kallas härmed till årsstämma (”stämman”) att hållas tisdagen den 11 maj 2021. Med anledning av den rådande situationen rörande spridningen av coronaviruset har styrelsen för CDON, i enlighet med lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta fre, sep 25, 2020 08:00 CET. Pressmeddelande, Stockholm, 25 september 2020. Qliro Groups styrelse kallar idag till en extra bolagsstämma den 26 oktober 2020 för att fatta beslut om utdelning av samtliga aktier i det helägda dotterbolaget CDON AB (”CDON”) till Qliro Groups aktieägare. CDON Aktiekurs och diagram ‒ OMXSTO:CDON — TradingView. Marknader Sverige aktier Detaljhandel Internet detaljhandel.