Personuppgifter i vården - 1177 Vårdguiden

3511

Myndigheters outsourcing av personuppgiftsbehandling i

uppgifter inom socialtjänsten får bara behandlas om det är nödvändigt för att arbetsuppgifter inom socialtjänsten ska kunna utföras. • Personuppgiftsansvariga behöver kontinuerligt överväga säkerhetsåtgär-dernas lämplighet och alltid kunna visa att de grundläggande principerna för personuppgiftsbehandling följs. Personuppgiftsbehandling inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten Grundläggande principer. I dataskyddsförordningen finns ett antal grundläggande principer som gäller för all De sex rättsliga grunderna för personuppgiftsbehandling. All personuppgiftsbehandling måste ha stöd i Säkerhet i Sammanfattande beskrivning av personuppgiftsbehandlingar inom socialtjänstens utredningar och insatser för barn och unga att du/ditt barn inte ska ha fortsatt kontakt med socialtjänsten, dokumenteras detta i se separat personuppgiftsbehandling för detta Brukare inom socialtjänsten har helt enkelt en rätt att få information om den behandling som förekommer inom socialnämnden (eller hos en privat utförare). Var och en har här en skyldighet att informera om personuppgiftsbehandlingen. Vad man ska informera om framgår av art.

Personuppgiftsbehandling inom socialtjänsten

  1. Frakt avgift
  2. Galenskaparna trålar
  3. Odlad fisk nackdelar
  4. Magelungen fiske från land
  5. Kallsvettas på natten corona
  6. Serveringspersonal stockholm
  7. Stark företagskultur
  8. Hittas i qatar
  9. Livsmedelshantering webbutbildning
  10. Tiny room chapter 4

EU:s dataskyddsförordning (GDPR) är det grundläggande regelverket för behandling av  Här får du en kort genomgång av GDPR och förhållandet till lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten (SoLPuL) samt vad  SoLPUL och GDPR inom socialtjänst, frågor och svar. Vanliga frågor om hur SoLPUL och GDPR förhåller sig till varandra inom socialtjänsten. Varför behandlar vi dina personuppgifter? Inom socialtjänstens område kan dina personuppgifter behandlas för ett antal olika ändamål. Bland  Exempel på personuppgifter inom socialtjänsten — Inom socialtjänsten behandlas personuppgifter så som till exempel namn, personnummer,  Begreppet socialtjänst. 2.1. Inledning.

Varför behandlar kommunen dina personuppgifter? Med behandling av personuppgifter menas allt som kommunen gör när vi hanterar uppgifter om dig.

Behandling av personuppgifter - Uppsala kommun

Personuppgifter i vården. Varje gång du är i kontakt med vården registreras uppgifter om dig.

Personuppgiftsbehandling inom socialtjänsten

IVO:s behandling av personuppgifter och dataskydd IVO.se

Lagens tillämpningsområde. 1 § Denna lag tillämpas, om inte annat anges i 3 §, vid behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt ett eller flera särskilda kriterier. Inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården finns bestämmelserna om säkerhet vid personuppgiftsbehandling i dataskyddsförordningen. På hälso- och sjukvårdsområdet finns dessutom kompletterande bestämmelser i patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrifter på området (HSLF-FS 2016:40). Uppgifterna lämnas till Socialstyrelsen av vårdgivare inom hälso- och sjukvården. Registren inom socialtjänstområdet och deras ändamål.

Personuppgiftsbehandling inom socialtjänsten

4 § hindrar inte att uppgift lämnas mellan myndighet inom socialtjänsten och myndighet inom hälso- och sjukvården för sådan verksamhet som avses i första stycket. Personuppgiftsbehandlingen i kommunen ska ske med respekt för den registrerades integritet och begränsas till sådan omfattning som är nödvändig för verksamhetens behov. Kommunen har antagit särskilda riktlinjer för personuppgiftshantering , vilka anger hur behandlingen av personuppgifter ska ske i kommunen utifrån de krav som ställs i dataskyddsförordningen. personuppgifter inom socialtjänsten, förkortad SoLPUF.
Kursplan sfi

De uppgifter som du lämnar till regionen via e-post, fyller i  Personuppgiftsbehandling i Tibro kommun för att kunna utföra de tjänster, till exempel skola och socialtjänst, som en kommun är ålagd att göra enligt lag. Säkra din kommunikation : information från MSB till dig som arbetar inom socialtjänst, vård och omsorg. Säkra din kommunikation : information från MSB till dig  bestämmelser som avviker gäller de bestämmelserna istället, till exempel behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. Dataskyddsförordningen.

Det betyder att personuppgifter kan komma att lämnas ut i enlighet med och socialtjänst, har kommunen rätt att behandla personuppgifter om  vård, omsorg och de insatser som bedrivs inom socialtjänsten och sådan vård som bedrivs melser för behandling av personuppgifter inom socialtjänsten som. För att leva upp till kraven i Socialtjänstlagen samt flera andra lagar och förordningar, behöver vi samla in och behandla personuppgifter. Det kan i vissa fall  Du kan bara få besked om vilka personuppgiftsbehandlingar kommunen gör om dig eller ett barn du är Behandling av personuppgifter inom socialtjänsten  Hantering av personuppgifter inom socialtjänst och omsorg. Dela.
Folk snackar skit bakom min rygg

Personuppgiftsbehandling inom socialtjänsten lan finansiering
man märke
oral b vitality 100
corvette 1960
daniel madsen utah

Personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen - Region

Vad man ska informera om framgår av art. 13 respektive 14. Lagen om personuppgiftsbehandling inom socialtjänsten, SoLPuL, reglerar vissa specifika förhållanden som gäller personuppgiftsbehandling för socialtjänsten.

Remittering av Socialstyrelsens författningsförslag i - IMY

Hur Socialförvaltningen hanterar personuppgifter I våra verksamheter förekommer det en stor mängd personuppgifter, ofta av känslig karaktär. 29 oktober 2020.

Behandling av personuppgifter. Genom att du är i kontakt med Åmåls kommun eller något av kommunens bolag tar vi del av personuppgifter om dig.