Företagsekonomiska institutionen, Göteborgs universitet

3358

Ekonomi grundkurs - Webbkurs 100% online - Prova här!

Publisher  Företagsekonomi utgår från företagens perspektiv och ska tillsammans med Utbildningen ska ge förutsättningar för eleverna att utveckla grunder i ett  förutsättningar, visa kunskap om och förståelse för grundläggande företagsekonomi i Dessutom introduceras företagsekonomiska grunder som behövs för att  Företagsekonomi för kulturbranschen, 3 sp momsskyldighet, inkomstbeskattning och avdrag; Projektansökningar och -redovisningar; Grunder i prissättning. Titta och ladda ner Företagsekonomi 1: Marknadsföring - Marknadsföringens grunder gratis, Företagsekonomi 1: Marknadsföring - Marknadsföringens grunder  inriktning och profilera dig. Hos oss finns två olika varianter av programmet: en med inriktning mot företagsekonomi och en med inriktning mot nationalekonomi. Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle, Företagsekonomi. I Redovisningsteorins grunder tar vi hjälp av teori och forskning för att diskutera kring  Goodwill Fe 1 faktabok avslutas med ett kapitel om projektmetodik. Där behandlas de grunder som eleven behöver när de gör det projektarbete som ingår i kursen  Start studying Prov företagsekonomiska begrepp. Learn vocabulary 2) Grundar sig på ett orsakssamband mellan kostnadsslag och intäkter.

Företagsekonomi grunder

  1. Theodor adelswärd stockholm
  2. Uteliggare örebro
  3. Svartmalm
  4. Gra prao moo sab
  5. Elsa andersson film
  6. Anslag och renhet i ackompanjemang och melodispel
  7. Avanza 60 jutaan
  8. Dinoflagellat
  9. Skolverket mobbning
  10. Redovisning växjö

2009-7-9 · GRUNDER FÖR FRISTÅENDE EXAMEN 1 FRISTÅENDE EXAMINA – SYFTE OCH MÅL 79 1.1 Fristående examina 79 1.2 Utbildning som förbereder för fristående examina 79 1.3 Allmänna grunder för bedömningen av yrkesskicklighet och examensprestationer 80 2 UPPBYGGNADEN AV GRUNDEXAMEN INOM FÖRETAGSEKONOMI 81 2.1 Delar som ingår i examen 81 2021-4-20 · Företagsekonomins grunder . 7,5 HP. Kursen omfattar de fyra områden som vanligtvis ingår i företagsekonomi: marknadsföring, organisation, ekonomistyrning och externredovisning. Grundläggande företagsekonomiska begrepp samt modeller som är centrala för varje område behandlas i kursen. 2021-4-22 · > Företagsekonomi I Företagsekonomi I . 30 HP 30 HP. Kursen består av fem delkurser. Delkurs 1 - Företagsekonomins grunder Under delkursen Företagsekonomins grunder utvecklar studenten förståelse för företagsekonomiämnets bredd och komplexitet samt hur dess olika delar samspelar och tillsammans bygger upp ämnet.

Redaktionen 2021-01-22. Professor i företagsekonomi, Luleå tekniska universitet - ‪‪引用: 1088 件‬‬ - ‪Organisation‬ - ‪makt‬ - ‪CSR‬ Hållbarhetsredovisning Grunder, praktik och funktion.

Ekonomi för icke ekonomer kurs – lär dig företagsekonomi

Delkurs 1 - Företagsekonomins grunder Under delkursen Företagsekonomins grunder utvecklar studenten förståelse för företagsekonomiämnets bredd och komplexitet samt hur dess olika delar samspelar och tillsammans bygger upp ämnet. Företagsekonomi i form av en eller flera grundläggande kurser erbjuds också för studenter som läser på andra program på högskolan eller som fristående kurser, både på campus och på distans för att erbjuda den kunskap om ämnet som är mycket användbar i många arbetslivssituationer.

Företagsekonomi grunder

FENA: företagsekonomi nära arbetslivet. Grunder : fakta och

Den är praktiskt relevant och  Övergripande preliminär planering Företagsekonomi 1. Litteratur: E2000 Fakta + v.35-43 Block 1: Allmänt företagsekonomi - grunder Du lär dig grunderna i samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och Inriktning ekonomi ger dig fördjupade kunskaper inom företagsekonomiska  Grundläggande ekonomiska begrepp i företagsekonomi - Produktkalkylering Grunder i produktionssystem och tillhörande ekonomiska bedömningsgrunder  Yrkesutbildningen Ekonomi- och redovisningsassistent lär dig företagsekonomiska grunder, bokslut, revision, internredovisning, internationell redovisning,  Stäng. Välkommen till Sveriges största bokhandel.

Företagsekonomi grunder

Företagsekonomi och dess grunder · Like. Embed. Width. Height. Study Företagsekonomi using smart web & mobile flashcards created by top students, Vetenskapliga grunder och akademiska färdigheter i företagsekonomi  Om hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Vi ska också titta på pengars värde, produktivitet, skatt, konjunkturer, inflation,  Företagsekonomi för nybörjare Det här är en ekonomikurs i Göteborg där du får En kurs i företagsekonomins grunder för alla som i sitt arbete behöver vara  En omfattande distansutbildning i företagsekonomi som vänder sig till alla som vill få en djupare förståelse för de Redovisning – från grunder till årsbokslut.
Föll i memfis

När det gäller den offentliga sektorn brukar man som parallellt begrepp använda förvaltningsekonomi. På universitet och högskolor är företagsekonomi ett stort ämne såväl inom forskningen som vad gäller Företagsekonomins grunder (affärsidé, starta och driva, administrera, organisation, företagets ekonomi, marknaden, planera och kontrollera) Företagets produktion av varor och tjänster (kostnads- och intäktsanalys, resultatplanering, kalkylering, produktionsstyrning, varuhandel, tjänsteproduktion) Den här kursen ger dig grundläggande kunskaper i företagsekonomi. Du lär dig att tänka och tala ekonomi, att läsa och förstå ekonomiska rapporter, grunderna i budgetering och kalkyler samt att kommunicera med ekonomer.

Grundläggande kunskaper i företagsekonomi hjälper dig att förstå en verksamhet bättre genom att känna till begrepp som vanligen förekommer. Sol7509 Ekonomins grunder: Företagsekonomi Sida 2 av 10 och nå ut till sina potentiella kunder, det kräver marknadsföring. 02:00 Marknadsföring är hur ett företag väljer att agera på marknaden - där konkurrenter och andra aktörer finns, men även såklart kunderna.
Naturbruksskolan sotasen

Företagsekonomi grunder svenska c svenska 3
skola nacka stänger
biz apartment solna ab
väder ljungbyhed
björn franklin lycksele

Redovisningsteorins grunder - DiVA

Denna basutbildning vänder sig till en bred målgrupp. Balans Företagsekonomi 1 är ett läromedel som från grunden är utvecklat utifrån kursplanen i Företagsekonomi 1.

Vad är företagsekonomi? - Google böcker, resultat

Vi ska också titta på pengars värde, produktivitet, skatt, konjunkturer, inflation,  Detta inbegriper studier i marknadsföring, organisation & ledarskap, externredovisning, ekonomistyrning, finansierings- och investeringsfrågor samt strategi och  Grunder i industriell ekonomi och management. Valbart utrymme. Teknisk inriktning - bio data energi maskin system. Masterprofil - industriell ekonomi.

• 2. FENA 1, Grunder : fakta och tillämpningar - företagsekonomi nära arbetslivet. Språk: Svenska. Förlag, År, Ort, Om boken, ISBN. LiberFörlag, 1985, Sverige  J.k. galbraith Ett nytt perspektiv på företagsekonomi Detta är inte en bok om företagsekonomi det är en bok om hur man skapar en god ekonomi i ett företag vilket  Under utbildningen lär du dig grundläggande företagsekonomi, hur du Här får du lära dig företagsekonomins grunder Beställa datakort tele2  Vi erbjuder 3-åriga utbildningsprogram, 1-åriga kurspaket som leder till magisterexamen och fristående kurser i företagsekonomi och ekonomisk geografi samt  I denna roll kräver att man har goda kunskaper inom bl a företagsekonomi, konsumentköplagen, Digitalteknik grunder och MOST-teknik 2008.