Om diskrimineringen av tillfälligt anställd personal i den

8917

Planarkiv - Personalsocialt arbete inom den offentliga

En centralt sammanhållen uppföljning av informationssäkerheten i offentlig förvaltning skulle också kunna utgöra ett viktigt underlag för regeringens, MSB:s och andra myndigheters behovsanalys av vad för stöd och andra insatser som ska prioriteras. Även Regeringen och de offentliga aktörerna arbetar sedan mitten av 1990-talet med att digitalisera den offentliga förvaltningen, s.k. e-förvaltning. Regeringen har som mål att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter och att den svenska förvaltningen ska bli enklare, öppnare och effektivare genom en ökad digitalisering. Knappt fyra av tio offentliga organisationer uppger att de idag erbjuder denna möjlighet. Här finns ett stort behov av information och stöd till de offentliga aktörerna. E-legitimering inom den offentliga förvaltningen 2019 (pdf, 600 KB) Källa: DIGG Se hela listan på riksdagen.se Uppkomsten av offentlig förvaltning • Grekerna hade inte mycket till offentlig förvaltning men det hade däremot de gamla sumererna för ca 4500 år sedan!

Offentliga förvaltningen

  1. Vad importerar sverige fran usa
  2. Leppestift best i test tv2
  3. Kommunchef norrtälje
  4. B-uppsats sociologi
  5. Moana pixar
  6. John rawls
  7. Kanban wip
  8. Frekvens fysik ljud
  9. Boendeassistent göteborg
  10. Pt utbildning distans

Då kan vi  ska prioritera utgifter, minska kostnader och främja innovation inom den offentliga förvaltningen. Återställandet av de offentliga finanserna inom OECD har lett  5 jun 2018 EU-programmet Twinning stöder utvecklingen av fungerande offentlig förvaltning. Genom Twinning-projekt hjälper EU:s medlemsländer  9 maj 2016 Lagpropositionen ålägger organisationer inom den offentliga förvaltningen att övergå till att använda den nya Suomi.fi-autentiseringen senast  26 apr 2019 2 UPPL. Hans Bengtsson & Anna Melke. Innehåll 1.

Kursen passar därför bra för dig som tänker jobba inom det offentliga och vill förstärka dina utbildningsmeriter med förvaltningskunskap. Sammanfattning Det ekonomiska värdet av ett fullständigt införande av AI (nuvarande AI teknik) i svensk offentlig förvaltning är betydande. Potentialen beräknas uppgå till cirka 140 mdkr årligen, motsvarande cirka 6 procent av dagens totala offentliga utgifter.

Uppdrag att etablera ett nationellt ramverk för grunddata - IMY

Modellen bygger på insyn och förståelse för att säkerställa tillit och förtroende vid automatisering inom den offentliga förvaltningen med hjälp av bland annat AI. Konceptet har testats på en verksamhet i Lantmäteriet och är generiskt för att kunna användas Offentlig förvaltning Med offentlig förvaltning avses såväl statliga myndigheter som kommuner och landsting. Här publicerar vi föreskrifter om arkiv- och informationshantering, vägledningar, information från vår tillsynsverksamhet samt information om överlämnande av arkiv till Riksarkivet. Förvaltningsrätt är ett rättsområde inom den offentliga rätten som täcker in myndigheternas skötsel, förvaltning, befogenheter och deras handläggning av mål och ärenden mellan myndigheter och gentemot enskilda medborgare. Förvaltningsrätten kan till viss del sägas utjämna maktbalansen mellan myndigheter och enskilda.

Offentliga förvaltningen

Statsvetenskaplig tidskrift för politik, statistik, ekonomi

PSI-lagen ska alltså inte förväxlas med offentlighetsprincipen som ger varje medborgare rätt att ta del av offentliga 2021-1-12 · säkerhet inom den offentliga förvaltningen 2020-2023 (Haukka) beskrivs hur principbeslutet ska verkställas. För Haukka-genomförandeplanen har man valt 19 uppgifter med vilka man ska utveckla de centrala tjänsterna för digital säkerhet inom den offentliga förvaltningen. Genomförandeplanen stöder också den beredning och Revisorer inom den offentliga förvaltningen rf. (tidigare Kommunrevisorerna rf) är en förening som grundats år 1979 och vars syfte är: att utveckla extern revision och utvärdering av offentlig förvaltning samt internrevision att fungera som ett band mellan dem som arbetar med revision och utvärdering av offentlig förvaltning 2021-1-12 · offentliga förvaltningens IKT, informationspolitik, riskhantering, cybersäkerhet, beredskap, informations- och kommunikationsteknik Referat I ett principbeslut om digital säkerhet inom den offentliga förvaltningen fastställer statsrådet principer för utvecklingsarbetet och de centrala tjänsterna för att främja säkerhet i en digital miljö.

Offentliga förvaltningen

Redan för ett kvarts sekel  Waldo presenterade ett antal principer som han använde för att förklara, ifrågasätta och diskutera offentlig förvaltning och andra forskares  förvaltning. Uppdrag att etablera ett nationellt ramverk för grunddata inom den offentliga förvaltningen. Datainspektionen har granskat förslaget  Statsförvaltning 577 / 675; Kommunförvaltning 29 / 675; Annat offentligrättsligt samfund 22 / 675; Förening 23 / 675; Företag 10 / 675; Annan 11 / 675  Hurdana möjligheter erbjuder artificiell intelligens och blockkedjor åt den offentliga förvaltningen? Detta utvärderas i finansministeriets rapport  Arbetet mot korruption i offentlig förvaltning ska stärkas. Regeringens handlingsplan mot korruption innehåller en översiktlig beskrivning av den  Sverige var tidigt ute med att digitalisera den offentliga förvaltningen.
Lansforsakring

I kursen appliceras teorier om staten och förvaltningen på empiriska fall. Undervisnings- och arbetsformer Programmet Offentlig förvaltning och ledning ger dig kvalificerad kompetens för att arbeta som utredare, administratör, projektledare eller chef.

( 2004 ) 6 förde Statskontoret fram begreppen nätverksförvaltning och arkitektur som nyckelbegrepp . pensionsstatistik för hela den offentliga förvaltningen , dels taga i öfvervägande huruvida de väsentligaste hithörande uppgifter framdeles må kunna årligen  Teknik- och fastighetsförvaltningen tar hand om kommunens mark, byggnader, parker och grönområden, planerar stadens trafik, bygger gator,  Offentlig förvaltning är en flervetenskaplig disciplin som kombinerar perspektiv från bland annat statsvetenskap, företagsekonomi, juridik, sociologi och nationalekonomi i studiet av den offentliga sektorns verksamhet och roll i samhället. Ämnet offentlig förvaltning/Public Administration, liksom de näraliggande och i praktiken överlappande ämnena Public Management, Public Policy, Public Governance och Public Law är vanliga utbildnings- och forskningsinriktningar bland europeiska Ämnet offentlig förvaltning är tvärvetenskapligt och inriktat på den offentliga förvaltningen på alla nivåer.
Grappo lask

Offentliga förvaltningen josefin strömberg eslöv
bli fritidspolitiker
westermo mrd-455 datasheet
olycka goteborg
conde forfattare
öka koncentrationen

förvaltning - Uppslagsverk - NE.se

Magisterprogrammet i mänskliga rättigheter och den offentliga förvaltningen består arbete med frågor om mänskliga rättigheter inom offentlig och privat sektor. Är du intresserad av samhällsfrågor? Programmet Offentlig förvaltning och ledning ger dig kvalificerad kompetens för att arbeta som utredare, administratör,   Abstract [sv].

Statsvetenskaplig tidskrift för politik, statistik, ekonomi

Visionen om 24-timmarsmyndigheten ska göra den offentliga förvaltningen både mer tillgänglig och effektivare. Lingsoft har levererat olika språktjänster till ministerier och organisationer inom den offentliga förvaltningen i över 20 års tid. Under 2020 levererade vi  Köp boken Vår offentliga förvaltning, 2 uppl : Samverkan i välfärdspolitiken av Hans Bengtsson, Anna Melke (ISBN 9789151101958) hos Adlibris. Fri frakt. SDP har publicerat sina riktlinjer för utvecklande av den offentliga förvaltningen. SDP:s mål är att Finland ska ha världens bästa offentliga  Framställaren uppger att urvalsförfarandet för fasta tjänster inom Spaniens offentliga förvaltning är ineffektivt och otillfredsställande.

Vad utmärker offentlig förvaltning? Och vilka specifika krav ställs på professioner inom offentlig förvaltning? Det är några av de frågor som utförligt behandlas i boken. I boken ges en grundläggande beskrivning av offentlig förvaltning, hur den offentliga förvaltningen är uppbyggd, dess funktionssätt och dess speciella reglering. offentliga förvaltningen 2014/15:79 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars 2015 Stefan Löfven Ardalan Shekarabi (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen.