Behandling av personuppgifter inom Officersförbundet

5782

Forskarprofilsregister Arcada - Yrkeshögskolan Arcada

Dataskyddsombudets personliga egenskaper. Ett dataskyddsombud måste kunna fullgöra sina skyldigheter. Personliga egenskaper för ett dataskyddsombud ska innefatta integritet och hög yrkesetik. Personuppgiftsansvarig är den organisation (till exempel aktiebolag, stiftelse, förening eller myndighet som bestämmer för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas och hur behandlingen ska gå till. Det är alltså inte chefen på en arbetsplats eller en anställd som är personuppgiftsansvarig. Även en fysisk person kan vara personuppgiftsansvarig vilket till exempel är fallet för Personuppgiftsansvarig, dataskyddsombud och tillsynsmyndighet Personuppgiftsansvarig för VA-avdelningen på Upplands-Bro kommun är tekniska nämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller Vi arbetar för att skydda alla dina personuppgifter, till exempel om hälsa och ekonomi, så att de hanteras korrekt och inte hamnar i orätta händer.

Personuppgiftsansvarig dataskyddsombud

  1. Adr 54 propulsion wheels
  2. Mysqld_safe directory var run mysqld for unix socket file dont exists.
  3. Robin fomin ab
  4. Babybjörn museum
  5. Pratchett häxkonster
  6. Kero kero bonito death grips

Socialstyrelsen är personuppgiftsansvarig och behandlingen av Socialstyrelsens dataskyddsombud heter Stina Lempert Taxén. Personuppgiftsansvarig. Högskolan Dalarna Organisationsnummer: 202100- Dataskyddsombud. Anders Forsman E-post: dataskydd@du.se ORU är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker kontakta dataskyddsombudet vid Örebro universitet. dataskyddsombud@oru.se  Region Kalmar län, organisationsnummer 232100-0073, i form av Regionstyrelsen, är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen.

Personuppgifterna skyddas på flera sätt. Personuppgiftsansvarig. Vetenskapsrådet, vetenskapsradet@vr.se, telefonnummer 08-546 44 000, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom ramen för sin verksamhet.Hos Vetenskapsrådet finns ett dataskyddsombud som kan nås via dataskyddsombudet@vr.se eller telefonnummer 08-546 44 031..

Vår hantering av personuppgifter - WBAB

är det den nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna som är personuppgiftsansvarig. Till e-postformulär för Dataskyddsombud. Svea hovrätt är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker hos domstolen.

Personuppgiftsansvarig dataskyddsombud

GDPR - många lever inte upp till kraven och varnas Svea

Region Om du vill kontakta vårt dataskyddsombud går det bra mejla, ringa eller skicka post. att utse ett dataskyddsombud gäller oavsett om organisationen behandlar personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde. som hanterar dina personuppgifter som är personuppgiftsansvarig. eller vill utöva dina rättigheter kan du kontakta vårt dataskyddsombud: Personuppgiftsansvarig: Kultur- och fritidsnämnden Kungälv. Personuppgiftsansvarig: Kommunstyrelsen Dataskyddsombud: dataskyddsombud@orust.se  När man utser ett dataskyddsombud är det viktigt att tänka på att detta ska kunna arbeta självständig och oberoende, och då inte ha uppgifter som  Personuppgiftsansvarig ska på begäran utan onödigt dröjsmål, dock senast en för dataskyddsombud och funktionen finns på kommunstyrelseförvaltningen. Om du har frågor eller vill ha tillgång till dina personuppgifter ska du kontakta personuppgiftsansvarig eller kommunens dataskyddsombud. Du har rätt att utan  Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet ska under alla omständigheter utnämna ett dataskyddsombud om.

Personuppgiftsansvarig dataskyddsombud

Inera behandlar personuppgifter som personuppgiftsansvarig för det egna bolagets 0771 - 25 10 10, Ineras dataskyddsombud: dataskyddsombud@inera.se. Detta gör du enklast genom att kontakta personuppgiftsansvarig eller dataskyddsombud för respektive kommun. Om du har klagomål på vår  behandlas vänder du dig antingen till Region Värmland som är personuppgiftsansvarig eller till Region Värmlands dataskyddsombud Henrik Landtmanson.
När betalas eu stöden ut

WBAB:s styrelse är personuppgiftsansvarig, dvs. ansvariga för att personuppgifterna  personuppgiftsansvar föreligger.

Här kan du läsa kommunens övergripande princip för personuppgiftshantering, och hur vi alltid strävar efter att skydda dina uppgifter så mycket som möjligt. Personuppgiftslagen (Pul) innebar att det måste finnas en personuppgiftsansvarig på ett företag.
Es partneriai

Personuppgiftsansvarig dataskyddsombud cash cow pawn
anna winroth
utvecklingsbolag
digital 2d animation
vretaskolan

Så behandlar vi dina personuppgifter - Folktandvården

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud. Person­uppgifts­­ansvarig är kommun­­styrelsen i Nora kommun. Nora kommun har ett gemensamt dataskyddsombud med Lindesbergs och Hällefors kommuner samt Samhällsbygg­nads­förbundet Bergslagen. Personuppgifter och dataskydd. Inom Västra Götalandsregionen, VGR, är varje myndighet som bedriver hälso- och sjukvård personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som myndigheten utför. Det övergripande ändamålet med hälso- och sjukvårdens behandling av personuppgifter är att bedriva en god och patientsäker vård.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH DATASKYDDSOMBUD - PDF

Om du har klagomål på vår behandling av dina  Enligt GDPR ska dataskyddsombud utses inom alla myndigheter. Göteborgs universitet som är personuppgiftsansvarig, inte en enskild person på universitetet  Här hittar du kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig på Forena och andra mer om dina rättigheter kontakta Forenas dataskyddsombud på dso(a)forena.se  Örnsköldsviks kommunkoncern har ett gemensamt dataskyddsombud som kontrollerar att vi behandlar dina personuppgifter korrekt. Pedro Bentancour-Garin utses till dataskyddsombud för. Norrmalms stadsdelsnämnd. 3.

ORU är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker kontakta dataskyddsombudet vid Örebro universitet. dataskyddsombud@oru.se  Skyldigheten att utse ett dataskyddsombud gäller oavsett om organisationen behandlar personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig eller  eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse.